Untitled Document

Misi

Komited menguruskan sumber asli mineral secara professional dengan memberi penekanan kepada:

~ Tadbir urus korporat yang baik
~ Kecemerlangan operasi
~ Pertumbuhan ekonomi
~ Pembangunan masyarakat
~ Kepentingan keselamatan, kesihatan dan persekitaran

 

    .