Untitled Document

Nilai Bersama

BERINTEGRITI Kejujuran dalam apa yang kami katakan, lakukan dan fikirkan (etika yang tinggi).

MESRA PELANGGAN Kami sentiasa memberi tumpuan kepada pelanggan dalam semua bidang perniagaan kami dan meletakkan kepuasan pelanggan sebagai teras utama.

KECEMERLANGAN OPERASI Kami secara berterusan melaksanakan penambahbaikan dan berfikiran ke hadapan dalam setiap perancangan dan pelaksanaan untuk mengembangkan perniagaan kami.

BERSATU Kami menempuh kejayaan bersama.

KEPENTINGAN KESELAMATAN, KESIHATAN & PERSEKITARAN Kami menyingkirkan tingkah laku yang berisiko dan memastikan tiada kecederaan. Kami bertanggungjawab dalam menggunakan sumber semula jadi secara bijak dan menjadi contoh kepada semua.

 

 

    .