Untitled Document

MAMPAN

Mampan ("SUSTAINABILITY") kepada kami bermakna memenuhi keperluan pembangunan sumber asli mineral yang semakin meningkat dengan cara yang bertanggungjawab dan holistik. Dengan mengimbangi keperluan ekonomi, alam sekitar dan tanggungjawab sosial, kami berusaha untuk mewujudkan manfaat sosial yang berkekalan untuk generasi masa kini dan masa hadapan di mana sahaja kami beroperasi. Di sini kami menyediakan gambaran keseluruhan pendekatan kami terhadap "sustainability".

 

    .