Untitled Document

PENDEKATAN KAMI

Polisi Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran ("KKP") merupakan iltizam kami dalam mengutamakan prestasi mampan terhadap KKP bagi melindungi kepentingan umat, harta, alam sekitar dan reputasi kami di mana sahaja kami beroperasi. Berasaskan kepada pengetahuan yang bermanfaat, pengalaman dan tatacara kerja amalan terbaik, maka Polisi Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran diwujudkan.

 

    .