Untitled Document

TADBIR URUS

Komitmen kepada tadbir urus yang baik dan ketelusan memantapkan lagi kecemerlangan operasi kami. Di samping itu, Kod Tatatertib dan Etika Perniagaan memacu organisasi kami ke arah budaya kerja yang cemerlang. Ini sangat penting untuk kami terus berdaya saing dalam suasana industri yang semakin mencabar. 

    .