Untitled Document

KESELAMATAN, KESIHATAN & PERSEKITARAN

Keselamatan, kesihatan dan persekitaran ("KKP") merupakan aspek asas industri kami. Adalah menjadi iltizam kami untuk memenuhi keperluan pembangunan sumber asli mineral yang semakin meningkat dengan cara yang selamat, amalan terbaik dan cekap. Kami berusaha memastikan produk dan perkhidmatan kami memenuhi keperluan undang-undang, peraturan-peraturan dan amalan terbaik industri. Sistem Pengurusan KKP dan Polisi KKP adalah antara wadah tadbir urus kami bagi menjamin KKP yang mampan dan berkesan. Keberkesanan wadah tadbir urus, kawalan dan pematuhan undang-undang dan peraturan-peraturan akan dinilai dengan memakai sistem persijilan ISO9001:2015 dan ISO14001:2004 dalam masa terdekat.

 

    .