Untitled Document

TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

Kami berusaha untuk bertanggungjawab dalam mengimbangi pertumbuhan perniagaan dan pembentukan nilai masyarakat di mana sahaja kami beroperasi. Aspirasi asas kami adalah untuk merangsang pembangunan sosio-ekonomi yang berterusan dengan memberi penekanan kepada perkara berikut:

~ Pendidikan
~ Pembangunan masyarakat
~ Alam sekitar

 

    .